Provozovatel zařízení, které obsahuje fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 - nebo větším v jiné než pěnové formě, musí zajistit u tohoto zařízení kontroly těsnosti.

Nařízení EN 517/2014 podléhají:

  • stacionární chladící zařízení
  • stacionární klimatizační zařízení
  • stacionární tepelná čerpadla
  • chladící jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů

Veškeré Vaše zařízení uvedeme do souladu s nařízením EN517/2014, vystavíme Vám revizní knihy a provedeme označení zařízení.