Vrtání stavebních materiálů pomocí diamantových nástrojů představuje moderní technologii, jež se používá při stavbách a rekonstrukcích objektů pro realizaci prostupů v betonových a železobetonových konstrukcích. Jedná se o rychlý, vysoce přesný způsob dělení stavebních materiálů, jež nezatěžuje okolí prachem a konstrukci žádnými otřesy a vibracemi.

Vrtání betonů pomocí jádrových diamantových vrtáků se používá při:

 •     vrtání prostupů přes železobetonové stěny, stropy, pro vedení potrubí a instalaci
 •     zkušební vrty a sondy
 •     odstraňování betonových bloků velké tloušťky metodou tečných vrtů
 •     kotevní otvory

Výhody dělení stavebních materiálů diamantovými nástroji:

 •     krátká doba realizace
 •     úspora pracovních sil
 •     vysoce přesné řezy
 •     žádné otřesy / vibrace, žádné zbytkové pnutí - ani při odstraňování velkých částí
 •     bezpečná práce při minimální uzávěře pracovního prostoru
 •     poměrně tiché, žádný prach
 •     chladicí vodu lze zachycovat
 •     kompaktní odpadní části - žádné haldy suti - snadná a rychlá likvidace
 •     na centimetry přesné řezání vedle vedení, instalací atd.
 •     práce i v těsných prostorách
 •     mobilní použití

 Jádrově vrtáme do železobetonu, betonu a cihel.

Základní ceny vrtání za 1 m vrtu v Kč bez DPH

účtováno 1m + každý další 1cm

vrtaný průměr (mm) suchý vrt - cihla vrt s výplachem - beton / železbeton
32 - 44 - 50 1 750,- 1 850,-
64 - 71 - 81 2 025,- 2 200,-
102 - 110 - 120 2 200,- 2 450,-
132 - 150 2 450,- 2 600,-
177 - 202 2 800,- 2 980,-

 

V případě vrtání do masivního železa účtujeme za každý cm2 řezu 85,- Kč

Přirážky za vrty:

časté přemisťování stroje +10%

cestovné 12,- Kč / 1 km

vodorovné vrtání + 10%

práce nad 1,5m + 15% 

 

V případě prostoje, zaviněného objednatelem účtujeme zúčtovací hodinovou sazbu za vrtací zařízení 400,-Kč za každou započatou hodinu prostoje.

Při větších zakázkách vypracujeme individuální cenovou nabídku. Odvoz vyvrtaného materiálu není v ceně