Patří mezi alternativní zdroje energie, i když ne obnovitelné – ke své činnosti stále potřebuje dodatečnou elektrickou energii.

Princip tepelného čerpadla je sice znám více než sto let, ale většího rozmachu u nás zaznamenává až v posledních zhruba deseti letech.

Přestože jde o často náročnou investici z hlediska pořizovacích nákladů, s rostoucími cenami energií roste zájem i o tepelná čerpadla – návratnost investice se totiž zkracuje.  

 

Tepelné čerpadlo odnímá tepelnou energii ze svého okolí a dokáže ji několikanásobně povýšit na úroveň využitelnou pro vytápění, ohřev teplé užitkové vody a nebo také třeba k ohřevu vody v bazénu. Toto „chytré“ zařízení odnímá takzvané nízkopotenciální teplo z vnějšího prostředí a předává ho k dalšímu využití pracovní látce, což může být například vzduch nebo kapalina (glykol).

Ve výparníku chladicí kapalina odnímá teplo pracovní látce a ohřátím se odpařuje. Páry chladiva jsou odsávány, stlačovány v kompresoru, čímž se ještě zvýší jejich teplota. Tyto páry jsou dále odváděny do kondenzátoru, kde předají teplo ohřívané látce, například topné vodě, a změní své skupenství na kapalné. Kapalné chladivo je přiváděno zpět do výparníku a celý cyklus se neustále opakuje.

Zdrojem tepla může být podzemní i povrchová voda, země nebo vzduch.

Tepelné čerpadlo dokáže ohřát vodu na 55 °C, v některých případech dokonce až na 65 °C a speciální vysokoteplotní čerpadlo dokáže ohřát vodu až na 75 °C.

Dodáváme tepelná čerpadla značek:

 

    

 

Všechna zařízení pocházení od autorizovaného dovozce do ČR a poskytujeme plnou záruční i pozáruční podporu.