Stlačený vzduch, který není jakýmkoli způsobem upraven, obsahuje příměsi - vodu, olej, mechanické nečistoty aj.

Filtrací lze jednoduše odstranit olejové příměsi a mechanické nečistoty.

Vlhkost, kromě toho, že se vysráží ve formě kondenzátu, zůstává ve stlačeném vzduchu ještě ve formě par.

Vezměme si příklad: při výkonu kompresoru 850 m3/hod., okolní teplotě 24 °C a relativní vlhkosti 75 % se do rozvodu stlačeného vzduchu dostane 340 l vody každých 24 hodin.

 

Pokud se stlačený vzduch nesuší, voda proniká do technologií, způsobuje zbytečné odstávky, vícenáklady na údržbu, ztráty způsobené nekvalitou výrobků apod.

Kondenzační sušičky špičkové kvality se vyrábí více než 30 let. Aplikací těchto sušiček se výrazně zvyšuje spolehlivost systémů stlačeného vzduchu, optimalizují se technologie závislé na tomto druhu energie a minimalizují se související provozní náklady

 Jak pracuje KONDENZAČNÍ SUŠIČKA ?

 

1/ Po vstupu do sušičky se stlačený vzduch předchlazuje ve výměníku tepla vzduch - vzduch stlačeným vzduchem, který ze sušičky odchází.

2/ Předchlazený vzduch se přivádí do výměníku chladící medium - vzduch, kde se ochlazuje na požadovanou teplotu rosného bodu (obvykle 3 -5 °C, pokud je pak teplota stlačeného vzduchu v rozvodech vyšší, nevytváří se kondenzát).

3/ Vlhkost ze stlačeného vzduchu, která se v sušičce vysráží ve formě kondenzátu, se sbírá a odvádí automatickým odvaděčem.

4/ Chladný stlačený vzduch se zpětně ohřívá přicházejícím vzduchem ve výměníku tepla vzduch - vzduch.

 

Tento princip přináší podstatné úspory elektrické energie a také zabraňuje vzniku kondenzátu v rozvodu stlačeného vzduchu za sušičkou

 

Srdcem nové generace kondenzačních sušiček je procesorem řízená kontrolní jednotka. Provozní parametry, jako např. teplota chladícího média, tlak v chladícím okruhu a některé další hodnoty specifické pro kondenzační sušičky, jsou snímány senzory a zpracovány řídící elektronikou. Výsledkem kalkulace je ŘÍZENÍ chladícího kompresoru.

 

Pravidelné odečítání teplotních parametrů (několikrát během jedné vteřiny) v kombinaci se speciálním výměníkem tepla, který zastává funkci zásobníku tepelné energie, zajišťuje rychlou odezvu na aktuální zatížení kondenzační sušičky. Popsaná proces zajišťuje konstantní tlakový rosný bod bez ohledu na odběr stlačeného vzduchu. Proces rovněž monitoruje objem vzniklého kondenzátu a řídí ventil pro jeho odvod, tak aby nedocházelo ke ztrátám stlačeného vzduchu. 

Firma Donaldson nabízí širokou řadu řešení pro snížení vašich nákladů na elektrickou energii, pro zvýšení produktivity, zajištění kvality výroby a ochranu životního prostředí.

V nabídce jsou jak malé sušičky s výkonem do 1650 m3/h řady Buran  tak také  velké sušičky s výkonem do 28500 m3/h řady Boreas